• "Gezond Oud Worden"
  • Rechts in het overzicht.

Shantykoor Brunssum. Weer samen zingen!

 

Na ons vertrek uit Denia miste ik mijn wekelijks treffen met de Schuimkoppen en het samen zingen toch wel erg. Na enig speurwerk op internet ontdekte ik de website van Shantykoor  Schinveld. Het dorp Schinveld ligt vijf kilometer van Landgraaf. Ik belde de voorzitter en het klikte meteen. Door Corona hadden ook zij al anderhalf jaar niet kunnen oefenen. We wisselden Gmail adressen uit en hij beloofde mij te mailen wanneer de eerste repetitie weer zou plaats vinden. 

JAARVERGADRING 2020

Het eerste treffen werd geen repetitie maar de jaarvergadering 2020. Bij aankomst stelde de voorzitter me voor aan de andere leden die al aanwezig waren. Het ledenbestand is door de Corona verminderd. Hij verwachtte dat dat nu weer beter wordt als alles weer normaal is. Het zijn, net als in Denia,  bijna allemaal pensionados!

Voor de muzikale begeleiding is er een accordeonist en een gitarist. Beide hebben jarenlange ervaring in dansorkesten en repeteren nog regelmatig om hun vaardigheid op peil te houden. Tijdens de vergadering deelde de voorzitter mede dat de gemeente een wel zeer ruim bedrag had overgemaakt om de door corona gemiste inkomsten te vergoeden. Toch iets positiefs van corona! Alle punten werden door alle leden geaccepteerd, de kascommissie had de kas gecontroleerd en de bestuursleden werden herkozen! 

EERSTE KENNISMAKING MET ALLE LEDEN EN HUN ECHTGENOTES.

Kort na de jaarvergadering hadden we een bijeenkomst op een camping in de Schinveldse bossen.

In het hoofdgebouw was een aparte zaal die voor ons gereserveerd was. Koffie, natuurlijk Limburgse vlaai en een prettige sfeer maakten er een gezellige bijeenkomst van. Elly was mee en we leerden beide alle leden en hun eega's kennen.

Na de koffie begonnen de solozangers en daarna alle leden samen de dames te overtuigen van het plezier van samen zingen. Dat werd nog beter toen bleek dat de meeste dames de teksten ook vrij goed kennen en spontaan instemden. Dat werd dus een gemengd Shantykoor.

De maandag daarop de eerste repetitie! Het koor heeft een nieuwe repetitieruimte kunnen huren voor 10 euro per uur. De zaal is groot genoeg, er is een toilet en een bar. Het fijne is dat we zelf de drank kunnen meebrengen en in een afsluitbare kast bewaren. Op de repetitieavonden kunnen we dus eigen drank serveren!

Dat betekent prijzen van 50 eurocent tot maximaal een euro per consumptie. We betalen met de 10 stuks kaart die we voor 5 euro kopen bij de voorzitter. Met die prijzen en een contributie van 5 euro per maand dus beslist geen dure hobby.

DE EERSTE REPETITIE

De eerste repetitie begon met een toespraak van de voorzitter. Hij deelde mede dat hij nog steeds op zoek is naar een dirigent maar dat het heel moeilijk is er een te vinden. De beide muzikanten zullen zoveel mogelijk letten op toon en maat en als nodig bijsturen. Hij vroeg alle leden zelf ook zoeken naar een dirigent die zich bij ons wil aansluiten.

Voor de repetitie kreeg ik twee ordners met alle liedjes die het koor zingt. Een met typisch shanty-liederen en een met Limburgse en anderstalige liedjes. 

Het was best wel even wennen om weer voluit te kunnen zingen. Ik moest ook weer vaststellen dat ik bij de baritons hoor!! De meeste liedjes ken ik wel maar er waren ook enkele geheel nieuwe bij. De goede leiding en het waar nodig corrigeren van onze dirigent in Denia, miste ik wel! Het geheel klinkt wel goed! De accordeon en gitaar geven goed de toon en het ritme aan. 

Er zijn bij ons koor wel 4 of 5 solozangers! Dat betekent dat we als koor vaker maar een gedeelte hoeven te zingen en de solozanger "het werk " doet.

 

Inmiddels is bekend dat we als koor op 12 oktober een optreden verzorgen in een seniorenhuis in Schimmert!

De repetities worden nu op dat optreden afgestemd zodat we dan perfect klinken.

Nu is er dezelfde fijne spanning die ik destijds kende na de mededeling dat ons koor in Denia/Spanje gaat optreden in de Schipperskerk van Javea!

Inmiddels is onze naam wel veranderd in Shantykoor Brunssum.

Er zijn geen leden meer die in Schinveld wonen. Vijf leden wonen in Brunssum. Subsidie is voor ons financiële welzijn wel belangrijk! Maar de gemeente geeft alleen subsidie als het repetitielokaal in de gemeente gelegen is. Daarnaast wordt er ook nog voor elk lid dat in de gemeente woont subsidie uitgekeerd. Een goede reden om de naam na 13 jaar aan te passen.

Wiens brood men eet, diens "lied" men zingt? Een variatie maar wel een stukje waarheid!!

 

Ons eerste optreden als Shantykoor Brunssum in Schimmert op 12 Oktober 2021! 

Het Katholiek Vrouwengilde Schimmert is schijnbaar een actieve vereniging! De zaal zat bij binnen komst bijna helemaal vol.

Veel dames hadden hun echtgenoot meegebracht waardoor het aantal bezoekers nog werd vergroot. Ook wij hadden onze "supporters" meegenomen!

Er was een ruim verhoogd toneel waardoor we over de vele bezoekers heen keken. Enkele leden hadden "s morgens al de installatie verzorgd. Microfoons, het mengpaneel en de grote luidsprekers op standaard waren al geïnstalleerd.

We waren niet onzeker maar toch was het best even wennen. De luidsprekers direct achter ons, een andere plek voor de twee muzikanten die we anders altijd in zicht hebben en de juiste afstand houden tot de microfoons! Alles tegelijk!

Het publiek was voor de pauze niet erg enthousiast! In de nabespreking hebben we dan ook besloten de geplande shanty liederen in het vervolg aan te vullen met enkele algemeen bekende en goed in het gehoor liggende shanty songs. 

Tijdens de pauze werden microfoons verplaatst, de speakers iets verschoven en via het mengpaneel het een en ander aangepast.

Na de pauze handen we het publiek wel op onze hand. Er werd meegezongen, meegeklapt en er waren veel blijde en lachende gezichten!

Na het verwachtte "We want more" kregen we een welverdiend stevig applaus en was ons eerste optreden met deze bezetting geslaagd!

In de eerdergenoemde nabeschouwing kwamen er meer verbeterpunten van de zangers en van de twee begeleidende muzikanten. Beter in de microfoon zingen, luidsprekers anders opstellen, korter bij elkaar staan en meer naar elkaar kijken.

Ons volgende optreden is dinsdag 16 november in Kerkrade. Ineen muzikale stad, die bekend staat door haar Wereld Muziek Concours, zullen we al die verbeterpunten in de praktijk moeten omzetten om weer met een verdiend applaus te kunnen eindigen!

 

Ons optreden in Kerkrade.

We waren te gast in een verzorgingshuis. De luisteraars verschilden van leeftijd en de ernst van hun handicap.  

Het toneel was mooi ruim. Er was ruimte genoeg voor onze apparatuur en de speakers konden op de juiste plaats worden opgesteld.

Door een betere mix van ons programma reageerde het publiek inderdaad direct al enthousiaster!

Waarschijnlijk is dat de reden waarom wij ook nog met meer inzet zongen.

We werden door het publiek met applaus bedankt en ook de directie gaf ons lovende complimenten. \

Ons optreden was geslaagd. We hadden deze luisteraars een mooie middag bezorgd.

 

Afscheid van twee leden.

We wisten op dat moment niet dat twee van onze leden zouden sterven voor ons volgende optreden.

Ze waren beide maar kort ziek en het overviel ons als een donderslag bij heldere hemel.

Toch is er dan weer de drive om door te gaan en het koor in stand te houden.

Inmiddels is het eind mei 2022. We hebben enkele nieuwe leden. Er is een bassist als versterking van onze begeleiders.

We erfden van een gestorven lid een mooi mengpaneel. Voor een van de zangers hebben we nu een draagbare microfoon.

Onze trailer is voorzien van mooie reclameplaten met onze naam en logo!

We verwachten nu ook dat de optredens weer worden aangevraagd zoals voor de Corona!

De repetitie avonden geven ons elke weer veel plezier. We zijn een gezellige club die samen van hun zingen genieten.

Al met al : We'll sing along!!